Structúr na Seisiúin

  • Uair a chloig a bheidh i gceist – 18:00 – 19:00 gach tráthnóna ar ZOOM
  • Beidh plé 20 nóiméad le hAoichainteoir ar ghné éigin a bhaineann le hábhair na hoíche
  • Beidh 30 nóiméad ag rannpháirtithe plé a dhéanamh ar a n-ábhar féin sna seomraí ar leithligh (breakout rooms) le spreagcheisteanna
  • Beidh 10 nóiméad chun teacht le chéile agus machnamh a dhéanamh ar an bplé
Dáta agus AmÁbharNasc chun chlárú
Déardaoin 22 FeabhraCeannaireacht (Múinteoirí i bhFeighil) Ceannaireacht (Príomhoidí Tánaisteacha) Ceannaireacht (Príomhoidí)Nasc Chun Chlárú
Dé Máirt 27 FeabhraCorpoideachas, OSSP, OSPS, FolláineNasc Chun Chlárú
Dé Céadaoin 28 FeabhraStaidéar Gnó, Gnó, Cuntasaíocht, EacnamaíochtNasc Chun Chlárú
Dé Máirt 5 MártaMata Fheidhmeach, An Mhatamaitic, An Stair, An TíreolaíochtNasc Chun Chlárú
Dé Céadaoin 6 MártaGrafaic Dheartha agus Chumarsáide, Teicneolaíocht Adhmaid, Teicneolaíocht Fheidhmeach, Grafaic, InnealtóireachtNasc Chun Chlárú
Déardaoin 7 MártaAn Ghaeilge, Nuatheangacha Iasachta, Ardteist Fheidhmeach, GCÁTNasc Chun Chlárú
Dé Máirt 12 MártaCeol, Eacnamaíocht Bhaile, Amharc-Ealaín. Oideachas Reiligiúin, Staidéar GiúdachNasc Chun Chlárú
Dé Céadaoin 13 MártaSiompóisiam Saineolais ’24 (Tráthnóna 1)Nasc Chun Chlárú
Déardaoin 14 MártaSiompóisiam Saineolais ’24 (Tráthnóna 2)Nasc Chun Chlárú
Dé Máirt 19 MártaCeannaire Bliana, Comhordaitheoir CláirNasc Chun Chlárú
Dé Céadaoin 20 MártaRSO/RBO, Gairmthreoir, Múinteoirí tacaíochta teangaNasc Chun Chlárú
Déardaoin 21 MártaEolaíocht. Fisic, Ceimic, Bitheolaíocht, Eolaíocht TalmhaíochtaNasc Chun Chlárú