BOOÉ Lámhleabhar ar Lámhleabhar Rialachais do Scoileanna Náisiúnta Pobail 2019 – 2023

Eisíodh an Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019-2023 chuig gach bunscoil in Éirinn. Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) chomh maith le gach comhlacht pátrúnachta eile mar chuid de Thascghrúpa na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) a d'fhorbair an lámhleabhar seo.

Comments Off maidir le BOOÉ Lámhleabhar ar Lámhleabhar Rialachais do Scoileanna Náisiúnta Pobail 2019 – 2023