Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann – Iris Oideachais 

Cruthaíodh Iris Oideachais BOOÉ chun eolas a scaipeadh a chuireann bonn eolais faoi chleachtais i réimsí spéise agus nuálaíochta mar a chuirtear i bhfeidhm iad ar earnáil na mBord Oideachais agus Oiliúna agus ar an bpobal oideachais i gcoitinne nó mar a bhfuil tionchar orthu.  

Agus é mar aidhm eolas a roinnt ó luathbhlianta go foghlaim ar feadh an tsaoil, léiríonn ailt réimse ábhar ó bheartas go cleachtas agus áirítear leo plé ar son tionchair agus nuálaíochta, laistigh agus lasmuigh d'earnáil na mBord Oideachais agus Oiliúna.  

Cuireann an iris dhá eagrán ar fáil in aghaidh na bliana, a fhoilsítear ar líne trí ardán óstála gairmiúil, agus cuimsíonn sí machnaimh, forbairtí taighde, mínithe ar chleachtas agus tuarascálacha taighde. 


Imleabhar 1: Eagrán 1 Samhain 2019

Guth an Scoláire

[YUMPU epaper_id=62931258 leithead = "512" airde = "384"]

Imleabhar 3: Eagrán 1 Meitheamh 2021

Cruthaitheacht: Foghlaim Trí na hEalaíona.

[YUMPU epaper_id=65708031 leithead = "512" airde = "384"]

Imleabhar 2 : Eagrán 1 Meitheamh 2020

Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe

[YUMPU epaper_id=63575156 leithead = "512" airde = "384"]

Imleabhar 2 : Eagrán 2 Samhain 2020

Gaeloideachas

[YUMPU epaper_id=64995423 leithead = "512" airde = "384"]