BOOÉ tiomanta do do phríobháideachas a chosaint agus a urramú. Leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais seo an chaoi a ndéanaimid, mar Rialaitheoir Sonraí, na sonraí pearsanta ("Sonraí") a bhailímid uait, nó a chuirimid ar fáil dúinn, a bhailiú, a úsáid, a phróiseáil agus a nochtadh ar ár láithreán gréasáin www.BOOÉ.ie("Suíomh"). Ba chóir an Ráiteas Príobháideachais seo a léamh i gcomhar lenár bPolasaí Fianán.

Léigh an méid seo a leanas go cúramach le do thoil chun tuiscint a fháil ar an úsáid a bhainim as do chuid Sonraí.

Ní bhailímid Sonraí fút ach ar an Suíomh a ndéanann tú obair dheonach nuair a sheolann tú ríomhphost chugainn nó trí úsáid a bhaint as ár líne Déan Teagmháil Linn nó foirmeacha eile; nó má thuairiscíonn tú fadhb lenár Suíomh. Nuair a dhéanann tú teagmháil linn, féadfaimid taifead a choinneáil den chomhfhreagras sin. Bailímid Sonraí go huathoibríoch freisin nuair a dhéanann tú nascleanúint tríd ár Suíomh, mar a mhínítear inár bPolasaí Fianán.

Féadfaimid na sonraí seo a leanas fút a bhailiú agus a phróiseáil:

 • d'ainm;
 • d'uimhir theileafóin;
 • do sheoladh ríomhphoist;
 • do sheoladh;
 • faisnéis a sholáthraíonn tú trí fhoirmeacha a líonadh isteach ar ár Suíomh;
 • am agus dáta do chuairte;
 • do sheoladh IP;
 • do chineál brabhsálaí; agus
 • do URL atá ag tagairt

Mura suibscríobhann tú le seirbhís, ní riachtanas reachtúil ná conarthach é do shonraí a sholáthar agus féadfaidh tú diúltú iad a nochtadh

Féadfaimid do chuid Sonraí a úsáid nuair is gá ar mhaithe lenár leasanna dlisteanacha gnó, lena n-áirítear: 

 • feabhas a chur ar ábhar ár Láithreáin agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil;
 • a chinntiú go gcuirtear an Suíomh i láthair ar an mbealach is éifeachtaí duitse agus do do ríomhaire;
 • sonraí staitistiúla a thiomsú maidir le húsáid ár Láithreáin;
 • ligean duit páirt a ghlacadh i ngnéithe idirghníomhacha dár seirbhís, nuair a roghnaíonn tú é sin a dhéanamh; agus
 • in iúl duit faoi athruithe ar ár seirbhís.

Ní dhéanaimid aon iarracht cuairteoirí aonair a aithint, nó na sonraí teicniúla a bhailímid a cheangal le haon duine aonair, mura gceanglaítear orainn faisnéis den sórt sin a nochtadh de réir dlí. Féadfaimid do chuid Sonraí a úsáid chun aon oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh.

Ní stórálfaimid do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun rochtain a sholáthar ar ár Suíomh agus ar sheirbhísí gaolmhara duit; mar a cheanglaítear le dlí, agus chun aon éilimh dhlíthiúla a fheidhmiú nó a chosaint.

Ní nochtfaimid do chuid Sonraí do thríú páirtithe mura bhfuil toiliú tugtha agat leis an nochtadh seo nó mura gceanglaítear ar an tríú páirtí iarratas a rinne tú nó conradh a rinne tú a chomhlíonadh. Nuair is cuí, féadfaidh ár soláthraithe seirbhíse sonraí a phróiseáil agus sa chás sin déanfaimid bearta chun a chinntiú go gcomhlíonann an phróiseáil na dlíthe cosanta sonraí agus rúndachta is infheidhme. Nochtfaimid do chuid Sonraí freisin má chreidimid de mheon macánta go gceanglaítear orainn iad a nochtadh d'fhonn cloí le haon dlí infheidhmithe, toghairm, barántas cuardaigh, ordú cúirte nó rialála nó ceanglas reachtúil nó dlíthiúil eile.

Féadfaimid Sonraí Neamhphearsanta a sholáthar do thríú páirtithe, áit a ndéantar faisnéis den sórt sin a chomhcheangal le faisnéis den chineál céanna d'úsáideoirí eile ár Láithreáin. Mar shampla, d 'fhéadfadh muid a chur in iúl tríú páirtithe maidir le líon na n-úsáideoirí ar leith a thugann cuairt ar ár Suíomh, an miondealú déimeagrafach ar ár bpobal úsáideoirí ar ár Suíomh nó na gníomhaíochtaí go bhfuil cuairteoirí ar ár Suíomh dul i ngleic le linn ar ár Suíomh. D'fhéadfadh forbróirí gréasáin, soláthraithe freastalaí, soláthraithe seirbhísí fógraíochta (lena n-áirítear seirbhísí rianaithe láithreán gréasáin), comhpháirtithe tráchtála, urraitheoirí, ceadúnaithe, taighdeoirí agus páirtithe eile dá samhail a bheith san áireamh sna tríú páirtithe ar féidir linn an fhaisnéis seo a sholáthar dóibh.

D'fhéadfadh naisc chuig láithreáin ghréasáin eile agus uathu a bheith inár Suíomh ó am go ham. Má leanann tú nasc chuig aon cheann de na suíomhanna gréasáin sin, tabhair faoi deara go bhfuil a bpolasaithe príobháideachais féin ag na láithreáin ghréasáin sin agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht ná dliteanas as na beartais sin. Seiceáil na beartais sin sula gcuireann tú aon Sonraí faoi bhráid na suíomhanna Gréasáin sin.

Féadfaidh tú rochtain ar do Shonraí, ceartú, scriosadh nó srianadh ar do shonraí a iarraidh, nó cur i gcoinne phróiseáil do shonraí nó iniomparthacht Sonraí ag am ar bith. Tabharfaimid freagra ar d'iarratas, a luaithe is indéanta agus in aon chás laistigh de mhí amháin tar éis d'iarratas a fháil. Féadfaimid cruthúnas aitheantais a iarraidh chun d'iarratas a fhíorú. Ba chóir gach iarratas a sheoladh chuig faisnéis @BOOÉ.ie.

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí mura bhfuil tú sásta leis an gcaoi a bhfuil do shonraí á bpróiseáil againn.

Táimid tiomanta do shlándáil do Shonraí a chosaint. Bainimid úsáid as teicneolaíochtaí agus nósanna imeachta slándála éagsúla chun cabhrú le do Shonraí a chosaint ar rochtain agus úsáid neamhúdaraithe. Chomh héifeachtach agus atá cleachtais slándála nua-aimseartha, níl aon chóras slándála fisiciúla nó leictreonach slán go hiomlán. Ní féidir linn slándáil iomlán ár mbunachar sonraí a ráthú, ná ní féidir linn a ráthú nach ndéanfar faisnéis a sholáthraíonn tú a thascradh agus tú á tarchur chugainn ar an Idirlíon. Tá treoirlínte inmheánacha dochta curtha i bhfeidhm againn lena chinntiú go gcosnaítear do phríobháideachas ag gach leibhéal dár n-eagraíocht.  Leanfaimid orainn ag nuashonrú beartas agus ag cur gnéithe slándála breise i bhfeidhm de réir mar a bheidh teicneolaíochtaí nua ar fáil. Sa chás go bhfuil pasfhocal tugtha againn duit a chuireann ar do chumas rochtain a fháil ar chodanna áirithe dár Suíomh, tá tú freagrach as an bpasfhocal sin a choinneáil faoi rún.  Iarraimid ort gan do phasfhocal a roinnt le duine ar bith.

Cé go ndéanfaimid ár ndícheall do chuid Sonraí a chosaint, ní féidir linn slándáil do Shonraí a tharchuirtear chuig ár Suíomh a ráthú. Tá aon tarchur Sonraí ar do phriacal féin. Nuair a fhaighimid do chuid Sonraí, úsáidfimid bearta slándála cuí chun iarracht a dhéanamh rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a chosc.

Coimeádaimid an ceart againn féin an Ráiteas Príobháideachais seo a athrú ó am go ham de réir mar is rogha linn féin amháin. Má dhéanaimid aon athruithe, cuirfimid na hathruithe sin sa phost anseo agus déanfaimid an dáta "Nuashonraithe Deiridh" a nuashonrú ag bun an Ráitis Phríobháideachais seo. Meastar go nglacann an úsáid leanúnach a bhaineann tú as an Suíomh seo tar éis dúinn athruithe a dhéanamh leis na hathruithe sin, mar sin seiceáil an Ráiteas seo go tréimhsiúil le haghaidh nuashonruithe.

Má tá aon cheist nó imní ort faoin gcaoi a bpróiseáiltear do shonraí tríd an Suíomh seo, déan Teagmháil Linn nó scríobh chugainn ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann, Cnoc na bPíobairí, An Nás, Co. Chill Dara, W91K729. Déileálfar le gach iarratas go pras agus go héifeachtúil.

An nuashonrú is déanaí 18/02/2021