Cur i láthair ceardlainne a sholáthraíonn agus a thugann léargas ar na príomhtheachtaireachtaí sa Timthriall Sóisearach, na saincheisteanna do BOO Boird Bhainistíochta.

  • Ciorclán 15/2017 a chur i bhfeidhm
  • Fad an ranga agus Athstruchtúrú an lá scoile
  • Líon na n-ábhar le deimhniú do Phróifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí 2020
  • Folláine scoile uile agus riachtanais amchláir
  • Próifíl ghnóthachtála na sraithe sóisearaí 2017