Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) thar ceann na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) eolaire náisiúnta nua de chláir um Fhíordheimhniú Seachtracha (EAanna) a bhunú le haghaidh cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna.

Soláthraíonn an Fíorcheartaitheoir Seachtrach deimhniú neamhspleách ar mheasúnú cothrom agus comhsheasmhach ar fhoghlaimeoirí de réir riachtanais an QQI agus tuairiscíonn sé ar chomhsheasmhacht thorthaí an mheasúnaithe le caighdeáin náisiúnta.

Tá imeacht faisnéiseach faisnéiseach ar líne ar fáil faoi láthair ar BOOÉ gréasáin, ina míneofar na riachtanais don ról agus don phróiseas iarratais.

Tá taithí Fíordheimhnithe Seachtrach roimhe seo inmhianaithe ach níl sé riachtanach. Ba cheart go mbeadh taithí ag daoine leasmhara ar chláir a sheachadadh nó a mheasúnú as a dtagann dámhachtainí QQI, nó saineolas gaolmhar tionscail (5 bliana).

Freastalóidh an tEolaire EA seo ar na seirbhísí sin i mDoird Oideachais agus Oiliúna a sholáthraíonn cláir as a dtiocfaidh dámhachtainí an QQI.

An bhfuil suim agat ann? 

Faisnéis Nuashonraithe-le haghaidh-Ionchasach-Seachtrach-Fíordheimhnithe

Cuirtear in iúl duit gur féidir rochtain ar sheisiún Faisnéise ar Líne EA a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamhfíordheimhniú seachtrach @BOOÉ.ie