Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) thar ceann na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) eolaire náisiúnta nua de chláir um Fhíordheimhniú Seachtracha (EAanna) a bhunú le haghaidh cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna.

Soláthraíonn an Fíorcheartaitheoir Seachtrach deimhniú neamhspleách ar mheasúnú cothrom agus comhsheasmhach ar fhoghlaimeoirí de réir riachtanais an QQI agus tuairiscíonn sé ar chomhsheasmhacht thorthaí an mheasúnaithe le caighdeáin náisiúnta.

Tá imeacht faisnéiseach faisnéiseach ar líne ar fáil faoi láthair ar BOOÉ gréasáin, ina míneofar na riachtanais don ról agus don phróiseas iarratais.

Tá taithí Fíordheimhnithe Seachtrach roimhe seo inmhianaithe ach níl sé riachtanach. Ba cheart go mbeadh taithí ag daoine leasmhara ar chláir a sheachadadh nó a mheasúnú as a dtagann dámhachtainí QQI, nó saineolas gaolmhar tionscail (5 bliana).

Freastalóidh an tEolaire EA seo ar na seirbhísí sin i mDoird Oideachais agus Oiliúna a sholáthraíonn cláir as a dtiocfaidh dámhachtainí an QQI.

An bhfuil suim agat ann? 

Faisnéis Nuashonraithe-le haghaidh-Ionchasach-Seachtrach-Fíordheimhnithe

Tabhair do d'aire BOOÉ Tá Eolaire Náisiúnta Authenticator Seachtrach ar siúl faoi láthair le haghaidh earcaíochta agus oiliúna, cé is moite de na sainréimsí allamuigh seo a leanas a bhfuil tús áite á thabhairt dóibh: innealtóireacht, gruagaireacht, bearbáil, tuirbín gaoithe, búistéireacht cheardaíochta, staidéir eachaí, cúram ainmhithe, oideachas lasmuigh, lónadóireacht ghairmiúil, spórt & aclaíocht, arboriculture, talmhaíocht, agus iad siúd ar féidir leo fíordheimhniú a dhéanamh sa Ghaeilge ar fud réimsí leathana allamuigh.  Mura n-áiríonn do speisialtacht an méid thuas, gabhaimid buíochas leat as do spéis agus tá súil againn go ndéanfaidh tú athbhreithniú ar an suíomh ar dháta amach anseo.  Le haghaidh aon cheisteanna, déan teagmháil linn ag externalauthentication@BOOÉ.ie