Ag Tacú le Meáncheannairí: Ceannaireacht a chothú do dhomhan atá ag athrú. BOOÉ reáchtáil sé scoil samhraidh le déanaí do shealbhóirí poist AP1/AP2 agus do shealbhóirí poist ceannaire lár. Cúrsa cónaithe ar Champas Ollscoil Luimnigh, ba iad aidhmeanna an chláir:-

  • Tacú le ceannairí meánacha ina dturas ceannaireachta gairmiúla
  • Tacú le ceannairí meánacha machnamh a dhéanamh fúthu féin mar cheannairí i suíomhanna oideachais
  • Tuiscint níos doimhne a thabhairt ar cheannaireacht i suíomh scoile
  • Plé agus díospóireacht a chur chun cinn faoi réimsí ábhartha oideachais in Éirinn
  • Deiseanna a chur ar fáil do líonrú i measc na gceannairí meánacha