Rinneadh ionduchtú do Phríomhoidí & Leas-Phríomhoidí Nuacheaptha (Céim 1) in Óstán Chúirt Tullamore ar an 10úagus 11ú Deireadh Fómhair 2022. Tugann an físeán gairid thíos léargas gairid ar an ócáid.