Lucht Freastail Chuibhreannas Praline

'BOOÉ bhí an-áthas orthu cuibhreannas PRALINE a óstáil i gColáiste na Saoirsí, Baile Átha Cliath níos luaithe i mbliana. Tháinig páirtithe leasmhara VET ó roinnt tíortha san Aontas Eorpach le chéile chun plé a dhéanamh ar an ábhar criticiúil a bhaineann le Foghlaim Teanga d'Fhoghlaimeoirí Imirceacha. Díríodh ar na cúinsí ilghnéitheacha a bhaineann leis an ábhar seo i réimsí cosúil le foghlaim ar feadh an tsaoil agus comhthéacsanna foghlama téamaí scileanna. Mar chuid den ócáid bhí roinnt cur i láthair saineolaithe uathu siúd atá ag obair go gníomhach sa réimse seo ar fud earnáil an BOO, BOOÉ, agus SOLAS, agus iad ag díriú ar thosaíochtaí VET amach anseo freisin. Chun tuilleadh eolais a fháil cliceáil ar an méid seo a leanas.