Cad is Printíseacht ann?

Comhcheanglaíonn printíseacht foghlaim in institiúid oideachais agus oiliúna le foghlaim obairbhunaithe i gcuideachta. Tá 50% ar a laghad d'fhoghlaim printíseachta críochnaithe san ionad oibre. Tá cáilíochtaí a aithnítear go náisiúnta mar thoradh ar phrintíseachtaí.

Is déchóras é, meascán cumaiscthe d'oiliúint ar an láthair oibre atá bunaithe ar fhostóirí agus oiliúint lasmuigh den láthair oibre.

  • Tá os cionn 60 + printíseacht ar fáil.
  • "Tuilleann printísigh agus iad ag foghlaim"– tá conradh fostaíochta acu agus íoctar tuarastal leo ar feadh ré a gcuid oiliúna printíseachta.
  • Bíonn éagsúlacht mhór i gceist le printíseachtaí ag brath ar an gclár, a mhaireann idir dhá bhliain agus ceithre bliana.
  • 6,500+ Tá fostóirí Éireannacha ag úsáid printíseachta chun a bpíblíne tallainne a earcú agus a fhorbairt.

Faigh tuilleadh eolais:

Iarrthóirí gairmeacha Fostóirí

Printíseacht Giniúna Printíseachta                                         Giniúna Printíseachta