Óstán Buswells
Scríofa ar 04/04/2023
BOOÉ in óstán Buswells ar an 6 Nollaig le haghaidh BOOanna agus an tOireachtas ...
Cumann Náisiúnta na gComhordaitheoirí Ógtheagmhála 29ú Comhdháil Bhliantúil
Scríofa ar 04/04/2023
Cumann Náisiúnta na gComhordaitheoirí Ógtheagmhála 29ú Comhdháil Bhliantúil
BOOÉ Creat na bPátrún maidir le hÉiteas a Sheoladh
Scríofa ar 04/04/2023
Is é an BOOÉ Seoladh Creat na bPátrún ar Éiteas ar an 23 Samhain i gCill na Sí ...
BOO Lá - Ag ceiliúradh 10 mbliana de BOOanna
Scríofa ar 04/04/2023
Ceiliúradh 10 mbliana ó bunaíodh Boird Oideachais agus Oiliúna Ceiliúradh seachtaine ar laochra agus ar fhoghlaimeoirí sna 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna ar fud na hÉireann, ag léiriú na seirbhísí a chuireann siad ar fáil d'fhoghlaimeoirí i bpobail áitiúla ar fud na tíre: ó scoileanna náisiúnta pobail go coláistí pobail, an óige, oideachas agus breisoideachas agus oiliúint.
BOOÉ Comhdháil FET 2022
Scríofa ar 04/04/2023
An 26ú & 27ú Deireadh Fómhair 2022, BOOÉ's Tháinig an Earnáil Breisoideachais agus Oiliúna le chéile sa ...
BOOÉ Comhdháil Bhliantúil 2022
Scríofa ar 04/04/2023
BOOÉ Comhdháil Bhliantúil in Óstán Mount Wolseley ar an 28/29 Meán Fómhair. 'Why Diversity Matters' an téama a bhí ann. I measc na bpríomhchainteoirí bhí Lemn Sissay, an Dr.Shirley Davis, Joanne Hession, Simon Harris TD, an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus Norma Foley TD, an tAire Oideachais.
Scoil Samhraidh d'Fhoghlaimeoirí Meán
Scríofa ar 27/03/2023
Téama na Scoile Samhraidh: Ag Tacú le Ceannairí Meánacha: Ceannaireacht a Chothú do Dhomhan atá ag Athrú. ...
BOO/Bealaí ÚFIÉ go dtí 2030
Scríofa ar 04/04/2023
Is é an BOO/SEAI – Bhí Bealaí chuig Spriocanna 2030 ar siúl ar an 22 Meán Fómhair i gceannoifig BOOÁCDL i dTamhlacht.