Réamhrá leis na Cruinnithe UBU Your Place Your Space, Planning &Progress Review (PPRM) 

Is é cuspóir an tseisiúin seo forbhreathnú a sholáthar ar chruinnithe UBU Your Place Your Space, Planning &Progress Review (PPRM) atá laistigh den UBU Your Place Your Space, Performance &Oversight Engagement Framework. 

Príomhdhoiciméid curtha ar fáil: 

foilseacháin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige dar teideal: 

Creat Rannpháirtíochta Feidhmíochta agus Maoirseachta  

Teimpléad Fógra Um Athbhreithniú Pleanála agus Dul Chun Cinn Bán

Tuarascáil Oibre PPRM BLANK

Plean Oibre PPRM Bán

Teimpléad Taifead Athbhreithnithe Pleanála agus Dul Chun Cinn BLANK

BOOÉ Deiceanna Sleamhnán Láithreoireachta na Seirbhíse Tacaíochta Óige dar teideal: 

 Seisiún 3 Deiceanna Sleamhnán PPRM POEF