Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil imeacht Teach-Meet ar líne eagraithe againn do mhúinteoirí Iar-bhunscoile chun comhroinnt taithí agus smaointe ar an ábhar a bhaineann le Teagasc > Foghlaim a Threorú. Beidh an ócáid ar siúl Dé Máirt 9 Samhain 7.00pm.  Tá cóip den phóstaer faoi iamh agat, ar mhaith leat é nó í a roinnt le comhghleacaithe.  

Más mian leat clárú don imeacht seo seol ríomhphost chuig

admin@instructionalleadership.iepaula.fitzpatrick @BOOÉ.ie.