Rialachas agus Struchtúr Corparáideach

Tá ceithre ghrúpa i struchtúr rialachais BOOÉ:

  • Bord BOOÉ
  • Fóram na gComhaltaí Cúltaca
  • Fóram Oibriúcháin na bPríomhfheidhmeannach
  • An Coiste Riosca Iniúchta Airgeadais

Tá gnóthaí an Chumainn faoi mhaoirseacht ghinearálta Bhord BOOÉ mar atá leagtha amach i mBunreacht BOOÉ.

Tá gnóthaí BOOÉ faoi mhaoirseacht ghinearálta Bhord BOOÉ. Tá Sé chomhalta dhéag ar Bhord BOOÉ agus tá ochtar ainmnithe ag Fóram na gComhaltaí Cúltaca agus ochtar ainmnithe ag Fóram Oibríochta na bPríomhfheidhmeannach.

Is fóram náisiúnta é Fóram Oibriúcháin na bPríomhfheidhmeannach (FP), a léiríonn tuairimí gach ceann de na sé BHORD déag. Ainmníonn Fóram FP ochtar dá chomhaltaí ar Bhord BOOÉ agus ainmníonn sé leaschathaoirleach Bhord BOOÉ agus Leas-Uachtarán BOOÉ. Aithníonn fóram FP saincheisteanna feidhmiúcháin oibriúcháin agus beartais agus sannann sé nó bunaíonn sé fochoistí, le ceadú Bhord BOOÉ chun poist agus doiciméid feidhmiúcháin a cheapadh.

Is fóram náisiúnta é Fóram Comhaltaí Cúltaca BOOÉ (RMF) le haghaidh saincheisteanna a bhaineann le feidhm chúltaca na mbord comhaltaí. Ainmníonn an RMF ochtar dá chomhaltaí ar Bhord BOOÉ agus ainmníonn sé cathaoirleach Bhord BOOÉ agus Uachtarán BOOÉ. Tá an RMF comhdhéanta de shé chomhalta dhéag, duine a léiríonn tuairimí gach ceann de na sé BOO dhéag agus a thuairiscíonn ar ais ó chruinnithe an fhóraim.

Is fochoiste de chuid Bhord BOOÉ é an Coiste Riosca Iniúchta Airgeadais (FAR) faoi Alt 9.7 de Bhunreacht agus Buan-Orduithe BOOÉ. Is é an fheidhm atá aige scrúdú a dhéanamh ar chúrsaí airgeadais a bhaineann leis an gCumann agus tuairisciú dóibh, cabhrú le Bord BOOÉ a fheidhmeanna iniúchta inmheánaigh a chomhlíonadh, agus scrúdú a dhéanamh ar Bhord BOOÉ agus tuairisciú dóibh ar chúrsaí riosca a bhaineann le Bord BOOÉ agus leis an gCumann.