Céimithe BOO Carly Williams &RTE Newsreader Sharon Tobin páirteach i 300 ar líne do Stronger Together: BOOanna imeacht don Todhchaí.

Tá beagnach 300 pearsanra ó BOOanna agus d'fhreastail eagraíochtaí páirtithe leasmhara ar ár n-imeacht ar líne Stronger Together: BOOanna don Todhchaí ar an Déardaoin17ú Feabhra. Chuir Léitheoir Nuachta RTÉ agus céimí BOO Sharon Tobin agallamh BOOÉ Ard-Rúnaí Paddy Lavelle maidir leis anBOOÉ Ráiteas Straitéise 2022-2024

Níos Láidre le Chéile: BOOanna sracfhéachaint – Taighde margaidh

Taifeadadh Imeachtaí