Seimineár Gréasáin an Deontais Bonneagair TFC: Féidearthachtaí a Fhiosrú agus Cleachtas a Threorú

BOOÉ, i gcomhpháirtíocht le Teicneolaíocht Oide san Oideachas, reáchtáil seimineár gréasáin praiticiúil agus faisnéiseach Dé Máirt 21 Bealtaine. Mar chuid den seimineár gréasáin bhí cur i láthair ó na Ceannairí Sinsearacha i bhfoireann Teicneolaíochtaí Digiteacha Oide chomh maith le plé painéil an-phraiticiúil le príomhoidí ó BOO Coláistí Pobail agus Pobalscoileanna Náisiúnta.

Comments Off ar Sheimineár Gréasáin an Deontais Bonneagair TFC: Féidearthachtaí a Fhiosrú agus Cleachtas a Threorú