Aighneacht chuig An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Aighneacht chuig An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta maidir le Dréachtsonraíocht Ghaeilge na hArdteistiméireachta (T1 &T2) 211130-Aighneacht-BOOE-chuig-CNCM-maidir le-Dreachtsonraiocht-T1-Gaeilge-na-hArdteistimeireachtaDownload 211130-Aighneacht-BOOE-chuig-CNCM-maidir-le-Dreachtsonraiocht-T2-do-Ghaeilge-na-hArdteistimeireachtaDownload

Comments Off on Aighneacht chuig An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Treoirlínte Cur i bhFeidhm FET

Tar éis don Rialtas an Treoir breisoideachais agus ardoideachais a fhoilsiú chun filleadh ar ghníomhaíocht ar an láthair i bhfómhar na bliana 2020 agus i bhfianaise...

Comments Off on Treoirlínte Cur i bhFeidhm FET