Tá meas ag Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann ar a chuid fostaithe agus tá siad tiomanta do thimpeallacht mhaith oibre a chothabháil agus a fheabhsú. Tá raon seirbhísí agus beartas i bhfeidhm aige chun tacú le folláine fostaithe agus chun cabhrú leo a gcuspóirí oibre a bhaint amach agus a gcuid oibre agus róil eile a chothromú.

I measc na seirbhísí tá Clár Cúnaimh d'Fhostaithe a thairgeann:

  • Tacaíocht Líne Chabhrach 24/7/365 – Saorghlao IRE: 1800 814 243
  • Tacaíocht Teileafóin Láithreach
  • Suas le 6 sheisiún comhairleoireachta, de réir mar is cuí
  • Faisnéis Airgeadais
  • Eolas Dlíthiúil
  • Tacaíocht Bainistíochta tríd an Líne Chabhrach
  • Mol Tacaíochta Ar Líne, le treoracha, leabharlann acmhainní agus cúrsa féinchabhraithe ar líne

Soláthraíonn an ghné Be Calm den tairseach Spectrum.life gach BOOÉ rochtain ag fostaithe ar mhachnamh féintreoraithe thar 6 phríomhréimse. Níl sa machnamh féintreoraithe ach teicníc amháin is féidir leat a úsáid chun fuinneamh diúltach a ghlanadh amach ó d'intinn, agus smaointeoireacht dhearfach agus síocháin istigh a chur chun cinn.