Córas Achomhairc do Bhuancheapacháin Phríomhoide agus Leas-Phríomhoidí 

Le Ciorclán 0062/2021 tugadh isteach córas achomhairc do Bhuancheapacháin Phríomhoide agus Leas-Phríomhoidí. 

Baineann an Córas Achomhairc le gach buancheapachán Príomhaí agus Leas-Phríomhoide ó dháta a fhoilsithe i gCiorclánLe 0062/2021 – i.e. an 2 Nollaig 2021 

Foirmeacha Achomhairc: 

Ba chóir d'iarrthóirí a d'fhéadfadh a bheith ag smaoineamh ar achomharc a dhéanamh ar phost, an ciorclán a léamh go cúramach sula gcomhlánaíonn siad an fhoirm achomhairc. 

Ní ghlacfar le hachomhairc ach amháin ar an bhfoirm achomhairc agus laistigh den tréimhse ama don "Dáta Achomhairc".  Íoslódáil an Fhoirm Achomhairc agus nuair a bheidh sí comhlánaithe, seol isteach le doiciméid tacaíochta (más ann dóibh) trí ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a chuireann an BOO ar fáil.  Tá sé de fhreagracht ar an iarrthóir a chinntiú go gcuirtear an t-achomharc faoi bhráid an tseolta ríomhphoist ábhartha laistigh den tréimhse ama riachtanach le haghaidh achomharc. 

Freagra Bainistíochta ar Fhoirm Achomhairc 

BOOanna ba cheart go n-úsáidfeadh freagairt d'achomhairc an freagra bainistíochta chun an fhoirm achomhairc a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.  

Leagtar amach i gCuid 5 de Chiorclán 0062/2021 feidhmiú an chórais achomhairc.