BOOanna réimse leathan earraí agus seirbhísí a fháil chun freastal ar riachtanais na n-oifigí riaracháin, na scoileanna, na n-ionad breisoideachais agus oiliúna faoina sainchúram. Ina theannta sin, bainistíonn siad tionscadail tógála cineachta i gcomhar le hAonad Foirgníochta na Roinne Scoileanna Oideachais.  Is éard atá i gceist leis seo ná foirne dearaidh agus conraitheoirí a thabhú ar thionscadail aonair de réir rialacháin ábhartha soláthair. BOO's a chinntiú freisin go bhfeidhmíonn gach tionscadal caipitil i gcomhréir le Doiciméid Treorach Teicniúla na Roinne, Rialacháin Foirgníochta srl. 

Ó 2011, go léir BOOanna ghlac siad páirt ghníomhach i gconarthaí agus i gcreataí náisiúnta (m.sh. soláthairtí fuinnimh, stáiseanóireachta agus oifige etc.). Tá seanbhunaithe acu freisin BOO Líonra Soláthair a thagann le chéile gach ráithe d'fhonn gairmiúlacht leanúnach an tsoláthair laistigh den earnáil a chur chun cinn. 

BOO Faigheann scoileanna agus Ionaid tacaíocht ina ngníomhaíocht soláthair ag a ngníomhaíocht áitiúil BOO Oifig Riaracháin.

Tá roinnt BOOÉ treoracha & Teimpléid forbartha atá ar fáil do phearsanra soláthair:

Chun eolas a fháil maidir leis na treoracha seo, déan teagmháil le soláthar poiblí @BOOÉ.ie

Pearsanra soláthair i BOOanna tacaíonn an tAonad um Athchóiriú na hEarnála Poiblí (PSR) leo atá lonnaithe i mBoird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ), an comhlachas ionadaíoch náisiúnta um BOOanna.