Paddy Lavelle

Ard-Rúnaí BOOÉ

An Dochtúir Séamus Conboy

Stiúrthóir Scoileanna (Pobalscoileanna Náisiúnta & Pátrúnacht)

Paul Fields

Stiúrthóir Scoileanna
(Iar-bhunscoil)

An Dr Seosamh Ó Coileáin

Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna

Dr James Eustace

Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta

Suzanne Mullins, Stiúrthóir OSD BOOÉ

Suzanne Mullins

Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta

Deas ó Mhurchú

Clár Athraithe/Bainisteoir Oibre don Aos Óg