BOOÉ cuibhreannas óstach Praline

'BOOÉ bhí an-áthas orthu cuibhreannas PRALINE a óstáil i gColáiste na Saoirsí, Baile Átha Cliath níos luaithe i mbliana. Chonaic an ócáid páirtithe leasmhara VET...

Tuairimí Off ar an BOOÉ cuibhreannas óstach Praline

BOOÉ Comhdháil Bhliantúil 2022

Maidir leis an gcomhdháil: Fiosróidh téama na Comhdhála i mbliana an gaol idir EDI (Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú) agus Sármhaitheas i...

Tuairimí Off ar an BOOÉ Comhdháil Bhliantúil 2022

Boo Feachtais Náisiúnta Earcaíochta

Reáchtálann gach BOO na feachtais seo ar leithligh agus fógraítear iad ar shuíomh gréasáin gach BOO. Gheobhaidh tú naisc chuig eolas...

Comments Off on Feachtais Náisiúnta Earcaíochta BOO